head

Cementtegels onderhoud

Cementtegels onderhoud van het merk Genesis. De verpakkingseenheid is per stuk
Artikelnummer: 1012742

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 14,00

Productbeschrijving

Details

Cementtegel onderhoudsmiddel
Mild schoonmaakmiddel voor cementtegels, geschikt
voor dagelijks gebruik. Voor een hogere weerstand
tegen vlekken. Streeploze, onzichtbare, vuilafstotende
lm die bestaande impregnatie ondersteunt.
Gebruiksaanwijzing: Voeg circa 50 ml onderhoudsmiddel toe
aan 4-5 liter warm water. Reinig met een schone dweil en
laat drogen. Bij hardnekkige vervuiling onverdund toepassen.
Verbruik: 1L verdund onderhoudsmiddel per 15-25m2.
Attentie: Test voor gebruik op een onopvallend deel van het
tegeloppervlak volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik bij een
temperatuur tussen +15°C to +25°C.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies,
de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water
en zeep wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale
afvalverwijderingspunten.
Bevat een mensel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en
2-methyl- 2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken. Bevat: Anionogene oppervlakteactieve stoffen
(5% 15), niet-ionogene opper- vlakteactieve stoffen ( 5%);
conserveringsmiddelen: bronopol (INN) (2-broom-2-
nitropropaan-1,3-diol), mengsel van: 5-chloor- 2-methyl-4-
isothiazolin-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol- 3-on.
Droog en vorstvrij bewaren.Specificatie:

  • Product type: Onderhoud
  • EAN: 8711674102649
  • Verzendkosten: 12,95 Euro

Extra informatie

Extra informatie

Gewicht 1.0000
Verzendkosten  12,95
Artikelnummer 1012742
EAN 8711674102649
Product type Onderhoud
Merk Genesis
Materiaal Vloeibaar
Verpakkingseenheid stuk
Gewicht in kg 1
Aantal colli 1
Alternatieve benaming rm cementtegels onderhoud 1 liter

Op afspraak bezorgd

Snelle levertijden

Gratis verzending vanaf € 500,-

Scherpe prijzen

 Showroom locatie in Duiven

 

Deel uw eigen foto's

Voorbeeld in winkel: adres informatie