head

Herroepingsrecht

Afkoelingsperiode

Als consument heeft u een afkoelingsperiode om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behoudent en dient in originele verpakking geretourneerd worden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Kosten van een herroeping
- Retour brengen naar ons magazijn? Dat is geheel GRATIS.
- Zelf terugsturen? Houd er rekening mee dat de kosten voor eigen rekening zijn.
- Gebruik maken van onze ophaalservice voor groot transport? Dat kan voor €100,- binnen Nederland.

Omgaan met het product
Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, moet je het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking retourneren, conform onze verstrekte instructies.

Waardevermindering van het product
Het kan zijn dat wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit doen wij als het product of verpakking bijvoorbeeld incompleet, duidelijk gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd. Uiteraard stellen we jou hier altijd van op de hoogte.

Terugbetalingstermijn bij herroepingsrecht
De terugbetaling doen wij altijd binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel.

Zakelijke aanschaffingen
Houd er rekening mee dat onze 14 dagen retourregeling een verlenging van het wettelijke consumentenrecht voor herroeping is. Dit betekent dat zakelijke klanten geen aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Uitgeloten producten
Tegels en mozaïeken kunnen we niet terugnemen, dit heeft te maken met batch- en kleurnummers. Hetzelfde geldt voor producten die op maat zijn gemaakt.

U kunt gebruik maken van het modelformulier (bekijk onze algemene voorwaarden of u product voldoet om retour te kunnen nemen).