head

Cementsluierverwijderaar

Cementsluierverwijderaar van het merk Genesis. De verpakkingseenheid is per stuk
Artikelnummer: 1012731

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 8,00

Productbeschrijving

Details

Cementsluierverwijderaar
Speciaal vervaardigd voor het verwijderen van
cementsluier. Binnenshuis en buitenshuis te gebruiken.
Gebruiksaanwijzing: Voor het verwijderen van cementsluier
maak het te reinigen oppervlak vochtig met schoon water.
Breng onverdund en gelijkmatig aan. Laat inwerken en houdt
het oppervlak vochtig gedurende ca. 15 minuten. Reinig met
een grove spons of borstel. Afnemen met een schone doek en
voldoende schoon water. Herhaal indien nodig. Laat na
reiniging drogen. Afhankelijk van de mate van vervuiling
verdunnen met water (van 1:2 tot 1:10).
Verbruik: 1L cementsluierverwijderaar is geschikt voor 20-40m2
afhankelijk van de ondergrond en de mate van vervuiling.
Attentie: Test voor gebruik op een onopvallend deel van het
tegeloppervlak volgens de gebruiksaanwijzing. Niet
toepassen op natuursteen en cementtegels. Indien
cementsluierverwijderaar in aanraking komt met niet
zuurbestendige oppervlakken, direct grondig spoelen met
schoon water. Vermijd contact met stalen oppervlakken.
Ventileer tijdens gebruik.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies,
de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: De mond spoelen -
GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304+P340 NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale
afvalverwijderingspunten.
Ingredienten: Niet-ionische oppervlakken ( 5%).
Ingredienten: Zoutzuur.
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
Droog en vorstvrij bewaren.Specificatie:

  • Product type: Verwijderaar
  • EAN: 8711674102502
  • Verzendkosten: 7,95 Euro

Extra informatie

Extra informatie

Gewicht 1.0000
Verzendkosten  7,95
Artikelnummer 1012731
EAN 8711674102502
Product type Verwijderaar
Merk Genesis
Materiaal Vloeibaar
Verpakkingseenheid stuk
Gewicht in kg 1
Aantal colli 1
Alternatieve benaming rm cementsluierverwijderaar 1 liter

Op afspraak bezorgd

Snelle levertijden

Gratis verzending vanaf € 500,-

Scherpe prijzen

 Showroom locatie in Duiven

 

Deel uw eigen foto's