head

Schimmel en meeldauw verwijderaar

Schimmel en meeldauw verwijderaar van het merk Genesis. De verpakkingseenheid is per stuk
Artikelnummer: 1012740

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 7,00

Productbeschrijving

Details

Schimmelverwijderaar
Voor het verwijderen van schimmel en algen van
siliconen voegen, afdichtingen, voegen tussen tegels
en pleisterwerk. Ideaal voor ruimten met verhoogde
vochtigheid en beperkte ventilatie. Bevat geen chloor of
bijtende stoffen. Veilig voor de gereinigde oppervlakken.
Gebruiksaanwijzing: Gebruik onverdund. Spuit een kleine
hoeveelheid op het oppervlak en laat drogen (5-30 minuten).
Reinig met een vochtige schone spons of doek. Afspoelen met schoon
water. Na reiniging laten drogen. Herhaal indien nodig.
Attentie: Test vooraf op een onopvallend deel van het tegeloppervlak volgens
de gebruiksaanwijzing. Gebruik altijd schoon water, zonder reinigingsmiddelen.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking
of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale afvalverwijdering punten.
Bevat: EDTA en zouten daarvan ( 5%), kationische surfactanten ( 5%),
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen ( 5%). Stoffen die bijdragen tot de
classi catie: quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16 alkyldimethyl,
chloriden (M = 10); alcoholen, vertakte C11-13 geëthoxyleerde;
tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat.
Droog en vorstvrij bewaren. Specificatie:

  • Product type: Verwijderaar
  • EAN: 8711674102595
  • Verzendkosten: 12,95 Euro

Extra informatie

Extra informatie

Gewicht 0.5000
Verzendkosten  12,95
Artikelnummer 1012740
EAN 8711674102595
Product type Verwijderaar
Merk Genesis
Materiaal Vloeibaar
Verpakkingseenheid stuk
Gewicht in kg 0,5
Aantal colli 1
Alternatieve benaming Tegel schimmel en meeldauw verwijderaar 0.5 litercm
Schimmel en meeldauw verwijderaar

Op afspraak bezorgd

Snelle levertijden

Gratis verzending vanaf € 500,-

Scherpe prijzen

 Showroom locatie in Duiven

 

Deel uw eigen foto's